Terms and Conditions

biểu đồ cho các bạn dễ hiểu tránh tình trạng rút thẳng link 18+ vào vurle : Link gốc =>google docs => vurle => rút gọn => note (beeurl .info) => muốn cmt đc link xanh thì vào vnlink. top rút link không spam ra link bitly rồi đi cmt link xanh